Neurodydaktyka w nauczaniu fizyki i chemii – w jaki sposób możne wykorzystać wiedzę o tym, jak funkcjonuje mózg?

Podstawowym założeniem „brain friendly learning”/„brain compatibile learning”, czyli „nauczania przyjaznego mózgowi” jest dostarczenie zarówno nauczycielom, jak i uczniom oraz ich rodzicom wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje mózg oraz w jaki sposób przebiegają procesy uczenia się i zapamiętywania informacji. Współczesny pedagog powinien wiedzieć, co dekoncentruje ucznia oraz jakie mechanizmy pobudzają go do działania. Celem neurodydaktyki jest zmaksymalizowanie zaangażowania dzieci i młodzieży na zajęciach, skupiając się w jak największym stopniu na procesach, jakie zachodzą w mózgu młodego człowieka, kiedy się uczy. Coraz większe zainteresowanie neurodydaktyką i potrzeba zdobywania wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje mózg ucznia w czasie nauki, wskazuje na to, że ta dziedzina jest niezwykle potrzebna do opracowania nowego modelu edukacji i odejścia od nauczania podawczego.

Motywacja wewnętrzna czy motywacja zewnętrzna – którą z nich jest silniejsza?

Intuicyjnie rozumiemy, czym jest motywacja. Psycholog Karolina Oleksa podkreśla, że pojęcie to można definiować na dwa sposoby – jako kierunek, wysiłek i wytrwałość w działaniu danej osoby oraz jako sumę czynników pobudzających nas do pewnych zachowań wzmacniających. W środowisku szkolnym motywacja ucznia to przede wszystkim ukierunkowanie uwagi, sumienność w nauce i chęci do przyswajania wiedzy, które mogą być stymulowane przez zewnętrzne czynniki. Jedna z tych motywacji nazywana jest motywacją wewnętrzną, druga – zewnętrzną. Zdaniem ekspertki – motywacja wewnętrzna jest bardziej trwała niż zewnętrzna, bo – niezależnie od zmienności czynników i otoczenia – stymuluje ucznia do pracy i nauki. Zewnętrzna motywacja słabnie, gdy perspektywa otrzymania kary lub nagrody zostaje oddalona.

Jak wykorzystać neuromarketing i neurodydaktykę w nauczaniu fizyki i chemii?

Najnowsze osiągnięcia z dziedziny neurobiologii, w tym neurodydaktyki i neuromarketingu można z powodzeniem zastosować w nauczaniu przedmiotów ścisłych. Wiedza o tym, jak funkcjonuje mózg i jakie czynniki zwiększają motywację wewnętrzną do nauki, umożliwia zastosowanie takich metod nauczania, które aktywują i angażują wszystkie zmysły ucznia. Neuromarketing – narzędzie służące do badania psychofizjologicznych reakcji organizmu na dany bodziec – wykorzystuje głównie technikę pomiaru fal mózgowych (encefalografii – EEG), neuroobrazowanie i funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI). W dziedzinie neurobiologii neuromarketing odgrywa dużą rolę w poznawaniu preferencji uczniów poprzez badanie biofeedback – biologicznego sprzężenia zwrotnego, a także eye-tracking – badania ruchu gałek ocznych.

Neurodydaktyka w nauczaniu przedmiotów ścisłych

Zagadnienia związane z kreatywnym wykorzystaniem domowego wahadła, elektrolizera i doświadczeń chemicznych podczas szkolnych zajęć zostaną omówione podczas Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli Fizyki i Chemii, która odbędzie się 5 kwietnia 2019 roku w Warszawie. Wydarzenie o wykładowo-warsztatowej formule zainspiruje Państwa do wykorzystania najnowszych odkryć z dziedziny neurobiologii, w tym neurodydaktyki i neuromarketingu na lekcjach z przedmiotów ścisłych. Uczestnicząc w wydarzeniu dowiedzą się Państwo, jak funkcjonuje mózg uczniów pokolenia Z oraz w jaki sposób nauczyciel może wykorzystać tę wiedzę do zwiększenia ich motywacji wewnętrznej do nauki.

W jaki sposób doświadczenia chemiczne mogą podtrzymać zainteresowanie uczniów?

Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli Fizyki i Chemii zostaną podzieleni na dwie grupy dwie grupy – fizyczną oraz chemiczną. W każdej z nich prowadzący omówią następujące zagadnienia:

  • Jak pokazać uczniom, że fizyka i chemia może być naukową zabawą?
  • W jaki sposób przeprowadzić na zajęciach ciekawe doświadczenia chemiczne i fizyczne?
  • Gdzie szukać niedrogich rozwiązań – odczynników i sprzętu?
  • Jak projektować jednoznaczne doświadczenia chemiczne i fizyczne, żeby uczniowie na długo zapamiętali obserwacje i wnioski?
  • W jaki sposób pracować z uczniem „każdych” potrzeb – znudzonym, wymagającym, przygotowującym się do konkursów i olimpiad?

Ponadto, w czasie panelu warsztatowego zatytułowanego „Metoda projektu badawczego, czyli jak uczyć w praktyce” prelegenci zaprezentują przykładowe doświadczenia chemiczne i fizyczne, które mogą Państwo powtórzyć podczas prowadzonych przez siebie zajęć.