Baza wiedzy
Gry edukacyjne, aplikacje mobilne, storytelling – metody, które zwiększą zaangażowanie uczniów
Redakcja

W dobie cyfryzacji pojęcie uczenia poprzez zabawę stanowi oswojoną, integralną część środowiska oświatowego. Dzięki najnowszym osiągnięciom z dziedziny neurodydaktyki coraz szersze grono pedagogów zaczęło dostrzegać korzyści płynące z wykorzystywania gamifikacji w nauczaniu. Dziś już wiemy, że emocje, zabawy i gry edukacyjne odgrywają ważną rolę w procesie poznawczym i wpływają na motywację wewnętrzną do nauki. W niniejszym artykule staramy się przybliżyć zalety pracy metodą projektu badawczego oraz, radzimy, jak nauczyciele fizyki i chemii mogą wykorzystać storytelling na zajęciach, aby podopieczni słuchali z zainteresowaniem.

Czytaj dalej
Neurodydaktyka w nauczaniu fizyki i chemii – w jaki sposób możne wykorzystać wiedzę o tym, jak funkcjonuje mózg?
Redakcja

Podstawowym założeniem „brain friendly learning”/„brain compatibile learning”, czyli „nauczania przyjaznego mózgowi” jest dostarczenie zarówno nauczycielom, jak i uczniom oraz ich rodzicom wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje mózg oraz w jaki sposób przebiegają procesy uczenia się i zapamiętywania informacji. Współczesny pedagog powinien wiedzieć, co dekoncentruje ucznia oraz jakie mechanizmy pobudzają go do działania. Celem neurodydaktyki jest zmaksymalizowanie zaangażowania dzieci i młodzieży na zajęciach, skupiając się w jak największym stopniu na procesach, jakie zachodzą w mózgu młodego człowieka, kiedy się uczy. Coraz większe zainteresowanie neurodydaktyką i potrzeba zdobywania wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje mózg ucznia w czasie nauki, wskazuje na to, że ta dziedzina jest niezwykle potrzebna do opracowania nowego modelu edukacji i odejścia od nauczania podawczego.

Czytaj dalej
Nowatorskie rozwiązania metodyczne, które zwiększą zaangażowanie uczniów podczas nauki przedmiotów ścisłych
Redakcja

W dobie nowoczesnych technologii i licznych dystraktorów wpływających na zachowanie ucznia w czasie lekcji, realizowanie podstawy programowej z przedmiotów ścisłych staje się dla nauczyciela nie lada wyzwaniem. Młodzi uczniowie niechętnie przyswajają wiedzę poprzez tradycyjne metody – oczekują, że omawiane zagadnienia zostaną im przedstawione w atrakcyjnej formie. Dzieci dorastające w erze cyfryzacji z trudem koncentrują się na dłuższym tekście, bez entuzjazmu prowadzą długotrwałe obserwacje i szybko tracą zainteresowanie zagadnieniem, nie dostrzegając jego praktycznych aspektów. Istnieją jednak metody, które pozwolą nauczycielowi wpłynąć na zachowanie ucznia i zwiększyć jego motywację do nauki fizyki i chemii.

Czytaj dalej