Prelegenci.
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz
polski fizyk, inżynier, profesor dr hab. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Twórca pierwszych wystaw interaktywnych z fizyki w Polsce (Warszawa i Słupsk, 1998, Białystok 1999), autor ponad 150 publikacji naukowych w zakresie fizyki atomowej i fizyki ciała stałego, dydaktyki i pedagogiki, oraz licznych artykułów popularnonaukowych (Fizyka w Szkole, Chemia w Szkole, Geografia w Szkole, Polonistyka). Pracował na uniwersytetach zagranicznych (Trento i Udine we Włoszech, Detroit in USA, Canberra w Australii i Freie Universitaet w Berlinie). Od 2006 roku kieruje Zakładem Dydaktyki Fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wygłasza wykłady popularnonaukowe dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w Polsce i zagranicą. Jest ekspertem Unii Europejskiej i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ONZ w Wiedniu. Bardzo lubi współpracę z młodzieżą i nauczycielami: nazywa to wspólnym konstruowaniem wiedzy. Podstawą tego konstruowania są interaktywne doświadczenia, przeprowadzane razem ze słuchaczami.
Dr Wojciech Glac
neurobiolog, wieloletni nauczyciel akademicki
Jego pasją jest uczenie, najczęściej z wykorzystaniem niestandardowych metod i narzędzi. W swojej praktyce akademickiej szeroko wykorzystuje grywalizację (od 2013 r.). Oprócz prowadzenia zajęć akademickich, badań naukowych i opieki nad kołem naukowym, angażuje się w prowadzenie szkoleń i wykładów dla nauczycieli w zakresie neurobiologii uczenia się i gamifikacji (EduPlus). Uczestniczy aktywnie w wielu akcjach i programach popularyzatorskich, każdego roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów i warsztatów o tematyce neurobiologicznej. Jest organizatorem Dni Mózgu w Trójmieście (od 2011 r.) oraz cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim (od 2013 r.). Jako wykładowca współpracuje m.in. z Centrum Nauki „Experyment”, Polską Akademią Dzieci, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Uniwersytetem Dziecięcym „Unikids”, Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości „Starter”, ośrodkami doskonalenia nauczycieli w całej Polsce.
Dawid Łasiński
Pan Belfer, nauczyciel chemii
Pasjonat nowych technologii i ich kreatywnego wykorzystywania w edukacji. Twórca i założyciel Szkolnego Koła Filmowego, z którym zdobył wiele nagród i wyróżnień. Od 2014r. razem z uczniami prowadzi Młodzieżową Telewizję Kulturalną CoolturalnaTV, w ramach której powstają reportaże z gminnych imprez kulturalnych i sportowych.

W ciągu ostatnich dwóch lat udało mu się zebrać, na rozwijanie pasji wśród młodzieży, wsparcie od różnych sponsorów w wysokości ponad 40 000zł.

W lutym 2017 roku wystartował z projektem „Pan Belfer - nauczyciel z Internetów”, w ramach którego prowadzi na żywo, dostępne dla każdego, transmisje powtórek z chemii. Jego kanał na YouTube ma ponad 17 000 subskrypcji i ponad 4 500 000 minut wyświetleń, a fanpage w serwisie Facebook polubiło prawie 7000 osób z całej Polski.
Piotr Wróblewski, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska
Założyciele zespołu naukowo-dydaktycznego „Centrum Chemii w Małej Skali”
 
Od siedemnastu lat propagują stosowanie techniki eksperymentu w małej skali w polskich szkołach, prowadząc zajęcia z uczniami, szkolenia nauczycieli i kształcenie studentów. W swojej pracy starają się udowodnić, że wykonywanie doświadczeń możliwe jest praktycznie w każdych warunkach. Każdego dnia towarzyszy im sentencja „Prowadzić zajęcia przyrodnicze bez wykonywania doświadczeń, to jak pisać wiersze nie potrafiąc czytać”. W ocenie Instytutu Badań Edukacyjnych od 2013 roku Centrum Chemii w Małej Skali zajmuje II miejsce w kraju w rankingu jednostek kształcenia przyrodniczego (poza formalnych).

Więcej informacji na stronie www.centrumchemii.torun.pl
Monika Kokosza
nauczyciel dyplomowany, uczący  fizyki i chemii od 18 lat, wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 STO w Warszawie
Opiekun Klubu Młodego Odkrywcy, pod patronatem Centrum Nauki Kopernik. Konsultantka przy tworzeniu przez Centrum Nauki Kopernik pudełka „Woda”. Zaangażowana w projekt Amgen Teach, pracuje z wykorzystaniem metody IBCE.  Angażuje się ze swoimi uczniami  w projekty krajowe i międzynarodowe, z przedmiotów przyrodniczych. Podczas lekcji pracuje metodami aktywizującymi, wykorzystuje elementy konstrukcyjne, przygotowuje ciekawe doświadczenia, gry dydaktyczne i escape roomy. Wykorzystuje w swojej pracy elementy oceniania kształtującego.
Magdalena Kołodziejska
nauczyciel dyplomowany chemii i biologii w Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. S. Wysockiego w Warszawie, doktorantka na wydziale nauk pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.
Pracowała jako metodyk/dydaktyk ds. edukacji przyrodniczej w projekcie „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE” realizowanym przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (2012-2014). Pełniła funkcję doradcy metodycznego w zakresie chemii m.st. Warszawy (2013-2016). Inicjatorka konferencji dla warszawskich nauczycieli pt. „W wirtualnym świecie przyrody” (2014) oraz autorka kursu e-learningowego „Innowacyjne lekcje przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii” (2016). Prowadząc zajęcia ze studentami z zakresu metodyki edukacji przyrodniczej oraz edukacji zdrowotnej, zachęca do stosowania metody projektów i metody IBSE w pracy z małymi uczniami. Jako edukator współpracuje m.in. z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Uniwersytetem Dzieci, Krajowym Punktem Kontaktowym Scientix (KPK). Opiekunka dwóch Klubów Młodego Odkrywcy działających pod patronatem Centrum Nauki Kopernik oraz Ambasadorka Kosmiczna ESERO Polska. Zaangażowana w liczne lokalne projekty edukacyjne, m.in. we współpracy z Fundacją GAP Polska i Fundacją OPOR. Członek Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Autorka licznych publikacji.
Anna Lewandowska-Muller
prezes i założycielka firmy educarium, powstałej z pasji dobrą i aktywną edukacją
Niezmiennie od ponad 15 lat jest pasjonatką pedagogiki Marii Montessori oraz innych otwartych form nauczania. Wiedza oraz doświadczenie poparte licznymi kursami i hospitacjami tak w Polsce, jak i za granicą, umożliwiają jej propagowanie takich pomocy dydaktycznych, które pozwalają uczniom na działanie i samodzielne dochodzenie do wiedzy. Z pełnym zaangażowaniem popularyzuje nauczanie matematyki oraz gramatyki metodą Montessori, prowadząc warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych (m.in. Festiwale Edukacyjne CODN, Bydgoski Festiwal Nauki, krajowe konferencje Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, konferencje metodycznych KPCEN, Letnia szkoła matematyki PROMATHEMATICA, Konferencja Montessori PIM) oraz publikując artykuły w prasie fachowej (tj. „Wychowanie w Przedszkolu”, „Życie Szkoły”, „Bliżej Przedszkola”, „Matematyka”).