Zapraszamy do wzięcia udziału w dodatkowych warsztatach!
 •  

  Warsztaty odbędą się po konferencji w godzinach od 17.00 do 19.00
Lekcyjne Projekty Naukowe -
 jak w praktyce rozwijać rozumowanie naukowe podczas eksperymentowania?
Co zyskasz, uczestnicząc w warsztatach?
 •  

  Dowiesz się, jakie są najczęstsze problemy napotykane w nauczaniu i uczeniu się fizyki poprzez eksperymentowanie i jak je pokonać za pomocą konkretnych działań (propozycja NASA z USA nauczania 5E oraz NGSS 3D)
 •  

  Wyposażysz się w gotowe do wykorzystania narzędzia – Lekcyjne Projekty Naukowe LPN stworzysz w grupie plan działań i wykonasz praktycznie eksperyment naukowy „Jak powstają dźwięki?” oraz wykonasz kilka projektów ze smartfonem, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy
 •  

  Zdobędziesz przydatne umiejętności skutecznego wykorzystania metody naukowej z sekwencją: pytanie badawcze-hipoteza-doświadczenie-wnioski oraz nauczania wielostronnego na swoich lekcjach
Program warsztatów:
Część I
Rozwijanie samodzielności eksperymentowania przez uczniów na lekcjach fizyki – prezentacja nauczania wielostronnego oraz metody naukowej
 • omówienie techniki uczenia się wielostronnego 5E oraz NGSS 3D
 • przygotowywanie eksperymentów oraz Lekcyjnych Projektów Naukowych LPN – najważniejsze elementy, na które należy zwrócić uwagę przy ich tworzeniu
 • sposoby wprowadzania Lekcyjnych Projektów Naukowych LPN oraz ich dostosowanie do indywidulanych potrzeb danego ucznia i danej grupy uczniów
 • propozycje wykorzystania Lekcyjnych Projektów Naukowych LPN na lekcjach fizyki - baza dobrych praktyk i pomysłów
Część II
Praca w grupach – samodzielne tworzenie eksperymentów naukowych: pytanie badawcze-hipoteza-doświadczenie-wnioski

Krok 1: podział uczestników na kilkuosobowe zespoły, przydzielenie odpowiednich eksperymentów

Krok 2: samodzielne opracowywanie w wykonanie eksperymentów – możliwość konsultowania na bieżąco pojawiających się wątpliwości z prelegentem

Krok 3: prezentacja wybranych prac opatrzonych komentarzem prelegenta

Unikalne cechy i korzyści naszych warsztatów:
 •  

  Formuła case study – nasi trenerzy koncentrują się na sprawdzonych rozwiązaniach, które okazały się niezwykle sprawne i skutecznie w pracy terapuetycznej
 •  

  100% praktycznych porad – podczas warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które bezpośrednio przeniesiesz w realia swojej pracy. Warsztaty prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób metodą „krok po kroku”.
 •  

  Wsparcie w rozwiązaniu indywidualnych problemów – prelegent wspiera uczestników, udzielając wskazówek podczas samodzielnej pracy warsztatowej.
 •  

  Nasi trenerzy są oceniani przez uczestników – współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują najwyższy poziom merytoryczny warsztatów i szkoleń.
Prelegent.
dr Rafał Jakubowski
– nauczyciel fizyki z 20 letnim doświadczeniem, doradca metodyczny w ODN w Kaliszu, członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki. Uczestniczył w szkoleniach dla nauczycieli w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Turcji, Rumunii i Rosji. Prowadzi szkolenia na terenie całej Polski, jest autorem eksperymentu pedagogicznego z fizyki, chemii i biologii „Radość uczenia się rzeczy nowych – czyli jak rozwijać rozumowanie naukowe uczniów?”