Program.
 
Panel I: Uczeń XXI wieku – jak go zaciekawić i zachęcić do nauki przedmiotów ścisłych
 • Jak funkcjonuje mózg ucznia pokolenia Z – praktyczne implikacje dla pracy nauczyciela
 • Neurodydaktyka w nauczaniu fizyki i chemii - jak odpowiednio uczyć i budować dobrą atmosferę w klasie
 • Interakcja nauczyciel – uczeń w ujęciu neurobiologicznym – jak postawa nauczyciela wpływa na zachowanie ucznia
 • Motywacja wewnętrzna a motywacja zewnętrzna - jak odpowiednio rozmawiać z uczniem, aby zachęcić go do nauki fizyki i chemii
 • Jak wykorzystać odkrycia z dziedziny neurobiologii, w tym neurodydaktyki i neuromarketingu na lekcjach fizyki i chemii
Panel II: Inspirująca lekcja fizyki i chemii z wykorzystaniem metody projektu badawczego
 • Nauczanie przez dociekanie (IBSE, Inquiry Based Science Education), czyli jak zainteresować ucznia
 • Chemia w małej skali oraz fizyka metodą przypadków – sposoby przeprowadzania nietypowych zajęć
 • Kreatywna i zespołowa praca online nie jako atrakcja, ale niezbędne przygotowywanie uczniów do pracy w grupach projektowych
 • Storytelling na zajęciach, czyli jak mówić o fizyce i chemii, aby uczniowie słuchali z zainteresowaniem
 • Domowe wahadło i elektrolizer czyli jak pomóc na zajęciach słabszym uczniom i podtrzymać zainteresowanie wśród całej grupy
Panel III: Nowe technologie na zajęciach – rozwiązania, które zwiększą zaangażowanie oraz wyniki uczniów. Panel praktyczny z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,
 • Cyfrowa mapa myśli – ciekawy sposób na lekcję podsumowującą i nie tylko

 • Projektuj jak grafik, nawet bez komputera – jak tworzyć grafiki, które zwracają uwagę uczniów i ułatwiają zapamiętywanie autorskie pomysły na prowadzenie zajęć, które celują w zainteresowania uczniów

 • Zmontuj film na telefonie– przygotuj w prosty sposób efektowny film i wykorzystaj go do np. do lekcji odwróconej - jak wykorzystać popularne kanały naukowe na zajęciach i odpowiednio wpisać je w podstawę programową

 • Jak wykorzystać media społecznościowe w edukacji – po co zwalczać skoro można wykorzystać ich potencjał. Poznaj najlepsze przykłady i sam zostań twórcą treści w sieci

Panel warsztatowy: Metoda projektu badawczego czyli jak uczyć w praktyce
Podczas lekcji pokazowej podzielimy Państwa na dwie grupy – fizyczną oraz chemiczną i w każdej z nich omówimy następujące zagadnienia:
 
 • Atrakcyjne zajęcia – jak pokazać uczniom, że fizyka i chemia może być naukową zabawą
 • W jaki sposób przeprowadzić na zajęciach ciekawe doświadczenia – gdzie szukać niedrogich rozwiązań (odczynników i sprzętu), jak zorganizować pracownię kiedy przerwa trwa pięć minut i jak projektować jednoznaczne doświadczenia, żeby obserwacje i wnioski uczniowie zapamiętali na długo
 • Jak pracować z uczniem „każdych” potrzeb – znudzonym, wymagającym, przygotowującym się do konkursów i olimpiad
 
Przykładowe doświadczenia z chemii: ALKOHOLE, GAZY I TAJNE PRZEKAZY
 
 • Próby płomieniowe spalania alkoholi z domieszkami jonów metali
 • Konwekcja i zjawiska fizyczne dookoła podstawy programowej z chemii
 • Tlenek węgla(IV) w doświadczeniach interdyscyplinarnych
 • Efektowne doświadczenia na szkolny festiwal nauki i drzwi otwartych – jak przygotować to z głową
Przykładowe doświadczenia z fizyki:

Piłki, magnesy i komputery

 • Dwa "potwory" z VII klasy - ruch jednostajny i przyspieszony - zmierzone i wyjaśnione
 • Doświadczenia z maszyną elektrostatyczną - warto odkurzyć szkolne laboratorium
 • PED - proste eksponaty dydaktyczne, zwane potocznie "zabawkami fizycznymi"
 • Zestaw UMK dla UE do doświadczeń z elektromagnetyzmu (magnesy, indukcja)