Program.
godz. 9.30.-16.30
 
dr Rafał Jakubowski - nauczyciel fizyki z 20 letnim doświadczeniem, doradca metodyczny w ODN w Kaliszu, członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki. Autor eksperymentu pedagogicznego z fizyki, chemii i biologii „Radość uczenia się rzeczy nowych – czyli jak rozwijać rozumowanie naukowe uczniów?”
Panel I
Metoda eksperymentu jako pomoc w rozwijaniu rozumowania naukowego na przedmiotach przyrodniczych 
 • Eksperyment naukowy LPN oraz karty pracy – na przykładach ze szkolnej klasy pokażemy, jak krok po kroku zaprojektować go i przeprowadzić
 • Jak skutecznie pracować metodą eksperymentu w oparciu o schemat: pytanie badawcze-hipoteza-doświadczenie-wnioski
 • Emocje w procesie uczenia - jak wprowadzić na lekcji fizyki i chemii nauczanie wielostronne i zaangażować uczniów emocjonalnie w eksperyment na lekcji
Łukasz Gierek - nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. MIEExpert Microsoft Innovative Educator Expert, MIEFellow Microsoft Innovative Educator Fellow. Trener i prelegent na międzynarodowych konferencjach dla nauczycieli.
Panel II
Wirtualne laboratorium i pomoce multimedialne w procesie edukacji – jak rozwijać u uczniów kreatywność i wyobraźnię, dzięki interaktywnym eksperymentom i doświadczeniom 
 • Doświadczenia  i eksperymenty z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi VR i AR – przykłady aplikacji za pomocą których zaprojektujesz  ciekawą lekcję
 • Gdzie szukać i jak wybrać najlepsze darmowe platformy z inspirującymi doświadczeniami i eksperymentami oraz scenariuszami ćwiczeń
 • Jak stworzyć własne interaktywne ćwiczenia wspomagające rozwój kompetencji z zakresu chemii i fizyki – ćwiczenia zespołowe
dr Tomasz Greczyło - adiunkt w Zakładzie Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW. Autor publikacji poświęconych nauczaniu fizyki oraz bloga. Posiada doświadczenie jako nauczyciel fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Panel III
Niecodzienna formuła lekcji – nieszablonowe rozwiązania, które zaskoczą uczniów, zwiększą zaangażowanie oraz poprawią wyniki sprawdzianów 
 • Gamifikacja jako sposób na pobudzenie ciekawości i kreatywności uczniów – analiza przykładów stosowanych przez nauczycieli w codziennej pracy

 • Gry terenowe z wykorzystaniem aplikacji Acionbound, zajęcia w konwencji escape room, scenariusze pozaszkolnych zajęć – innowacyjne rozwiązania, które zwiększą poziom zaangażowania uczniów

 • Jak w pełni wykorzystać potencjał tablic interaktywnych podczas lekcji chemii i fizyki – pokażemy Ci jak przeprowadzić zajęcia zaprojektowane w oparciu o narzędzia takie jak PADLET czy TRELLO

Dawid Łasiński - Pan Belfer - od 2007r. nauczyciel chemii. Pasjonat nowych technologii i ich kreatywnego wykorzystywania w edukacji. W 2017 roku wystartował z projektem „Pan Belfer - nauczyciel z Internetów”, w ramach którego prowadzi na żywo, dostępne dla każdego, transmisje powtórek z chemii.
Panel IV:
Multimedialne wykorzystanie urządzeń mobilnych - efektywna i efektowna lekcja z wykorzystaniem narzędzi TIK 
 • Pokażemy jak krok po kroku wykorzystać on-linowe narzędzie do cyfrowego zarządzania pracą uczniów na lekcji

 • Film, krzyżówka, czy komiks zamknięte w kodzie QR - jakie informacje możesz zaszyfrować i jak je wykorzystać, aby zaciekawiać uczniów przedmiotem

 • Kartkówka na telefonie i oceny wpisane w 10 minut - jak to możliwe? – prezentacja aplikacji za pomocą której sprawdzisz wiedzę uczniów z poprzednich zajęć

PO KONFERENCJI ODBĘDĄ SIĘ DODATKOWE WARSZTATY
Dla nauczycieli fizyki:
Lekcyjne Projekty Naukowe - jak w praktyce rozwijać rozumowanie naukowe podczas eksperymentowania?
Dla nauczycieli chemii:
„chemiCOOL” – praktyczne wykorzystanie kuchni molekularnej w doświadczeniach podczas zajęć szkolnych